ÜCRET VE BENZERİ ÖDEMELERDEN YAPILACAK KESİNTİLER

        Niteliği 
%15 Em.
Kes.Kişi
%20 Em.Ke.
Kurum Krş.
Gelir
Vergisi
Damga
Vergisi
          Dayanağı
Aylık Tabi Tabi Tabi Tabi GVK Md:61
Ek Gösterge Tabi Tabi Tabi Tabi GVK Md:61
Kıdem Aylık Tabi Tabi Tabi Tabi 375 s.KHK  Md:1
Taban Aylık  Tabi Tabi Tabi Tabi 375 s.KHK  Md:1
Yan Ödeme Tabi Değil Tabi Değil Tabi Tabi GVK Md:61
Özel Hizmet Tazminatı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi Yan Ödeme Kararna.
Eğitim, Öğretim Tazminatı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi Yan Ödeme Kararna.
Din Hizmetleri Tazminatı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi Yan Ödeme Kararna.
Emniyet Hizm. Tazminatı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi Yan Ödeme Kararna.
Mülki İdare Amirliği Taz. Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi Yan Ödeme Kararna.
Denetim Tazminatı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi Yan Ödeme Kararna.
Adalet Hizm. Tazminatı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi Yan Ödeme Kararna.
Makam Tazminatı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi 657 s.K.Ek Madde:26
Görev Tazminatı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi 631 s.KHK ve 2002/3546BKK
Kıdem Tazminatı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi GVK Md:25-7,
Yüksek Hakimlik Tazminatı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi  270 s. KHK Md:1
Yabancı Dil Tazminatı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi 375.s.KHK Md:2
Lojman Tazminatı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi 375 s KHK Md:1-B.2
Üniversite Ödeneği Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi YÖPK Md:12
Geliştirme Ödeneği Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi YÖPK Md:14
Eğitim Öğretim Ödeneği Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi YÖPK Ek Md:1
Öğretim Yılına Haz. Ödeneği Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi 657 s.K.Ek madde 32
Operasyon Timi Tazminatı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil 375 s Ka.Md:28(Dğş,1996)
Ek Tazminat Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil 375 s Ka.Md:28(Dğş,1993)
Nöbet Ücreti Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi 657s. K.Ek Madde:33
Aile ve Çocuk Yardımı Öd. Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil 657 s. K. Md:203 
Doğum Yardımı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil 657 s. K. Md:207
Ölüm Yardımı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil 657 s. K. Md:208
Huzur Ücreti Tabi Değil Tabi Değil Tabi  Tabi GVK Md:61
Fazla Çalışma Ücreti Tabi Değil Tabi Değil Tabi  Tabi  GVK Md:61
Konferans Ücreti Tabi Değil Tabi Değil Tabi  Tabi  GVK Md:61 
Ek Ders Ücreti Tabi Değil Tabi Değil Tabi  Tabi GVK Md:61
Tayın Bedeli Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi GVK Md:27
Fon ve Ek Ödemeler Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi Gel. Gn. Md. 6/15481 s.Ya
Bilirkişi Ücreti Tabi Değil Tabi Değil Tabi  Tabi GVK Md:61
Vekalet Ücr.(avukat) Tabi Değil Tabi Değil Tabi  Tabi GVK Md:61 
Harcırah Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi GVK Md:24 
Döner Ser. Katkı Payı Tabi Değil Tabi Değil Tabi  Tabi